Tikis, etc. > CUBIST TIKIS

Cubist Tiki Still Life with Fez
Tiki with Fez
Acrylic on Board
11" x 14"
2016