Tikis, etc. > More Tikis, etc.

Still Life with Tiki (sold)
Still Life with Tiki (sold)
Cut Paper and Acrylic on Board
7"x5"
2006